Mary welaýat wekili


Mary welaýaty, Murgap ýol köçesi 14-nji jaý. Garagum söwda merkezi. Telefon +993-61-06-54-54/+993-522-6-53-33


Lebap welaýat wekili


Lebap welaýat wekili boýag sektorynda öňden tejribesi bolan, 2017-nji ýyldan bolsa täze we ýokary hilli PASYL markaly türkmen boýagyny hem sarp edijilere hödürledi. Häzirki wagtda welaýatlaryň içinde PASYL markaly türkmen boýagyny iň köp sarp edijler bilen duşuşdyran dükan diýsek öte geçdigimiz bolmaz.

Siz hem öýüňizi iş ýeriňiziň reňkini üýtgetmekçimi, onda Siz biziň islendik satyş nokatlarymyza gelip bilersiňiz.

Hoş geldiňiz!

Salgymyz: Görogly beg türkmen köçesi 35, Türkmenabat/Türkmenistan. Tel:+993-422-4-79-79