Ynamly Eller Hususy Kärhanasy

"Ynamly Eller" Hususy Kärhanasynyň önümçiligi Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär. Ýyllyk önümçilik kuwwaty 960 tonnadyr. Häzirki wagtda "Ynamly Eller" HK tarapyndan jemi 6 görnüş suw esasly boýag öndürilýär. Olardan 2 sanysy daşky, 3 sanysy içerki boýag, biri bolsa içerki we daşarky boýaglaryň aşagyndan ulanylýan gruntowka boýagydyr. Daşarky boýaglar silikonly daşky boýag we teksturly daşky boýag bolup durýar. Içerkilerde bolsa silikonly içki ýuwulýan boýag, plastik boýag hem-de potolok üçin boýaglardan ybarat. Önümçilik işiniň her ädiminde, önümiň ýapyjylygynyň we hiliniň ýokary bolmagy elmydama üns merkezinde tutulýanlygy üçin, öndürlen önümleriň hili doly kepilliklidir.

Bize ýazyň
Previous Next

Aýratynlyklarymyz

ÖNÜM KEPILLIGI

Öndürlen önümleriň hili doly kepillikli.

BOÝAG GÖRNÜŞLERI

Häzirki wagtda jemi 8 görnüş suw esasly boýag öndürilýär.

ÖNÜMÇILIK KUWWATY

Ýyllyk önümçilik kuwwaty 960 tonna.

ÝERLEŞÝÄN ÝERI

Önümçilik Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär.