× Home Products About Us Shops Contacts
RU TM

Pasyl boýaglary ýokary hilli örtügiň kepili.

Sosial medialarymyz

@pasylboyag

Önümlerimiz

Biz barada

Häzirki wagta PASYL haryt nyşanly önümler Türkmenistanyň bazarynda 102 sany söwda nokadynda satylýar. Boýagymyzyň esasy aýratynlygy örtüjiliginiň ýokary hilli we ýetýän m2 ölçeginiň köplügidir. Mundan başgada howa şertlerine hem çydamlydygny belläp geçsek bolar.

Aýratynlyklarymyz

Ýokary hil

Öndürýän önümlerimiziň ählisiniň hiline kepillik berýäris.

Görnüşlerimiz

Häzirki wagtda suw esasly 8 görnüşli ýokary hilli önüm zawotdan çykýar.

Kuwwatymyz

Zawodyň önümçilik kuwwaty ýylda 960 tonna barabar.

Ýerli brend

Önümçiligimiz Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär.

Habarlaşmak

Salgymyz

Aşgabat şäheri, G. Kulyýew köçesiniň 66-njy jaýy, “Ajaýyp bina" binasy

Telefon belgimiz

75-49-20

e-Mail

info@pasyl.tm